Головна Новини Форум Дилери Прейскурант Посилання Оновлення Навчання
Про програму
Головна
Новини
Форум
Дилери
Прейскурант
Посилання
Оновлення
Навчання
Про програму
18 листопада 2022 року

Нове в АВК-5 редакції 3.7.2 в порівнянні з редакцією 3.7.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.7.2 передбачено:

 1. Впроваджена Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг, щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що була затверджена Наказом Міністерства інфраструктури України № 753 від 07.10.2022р.

1.1 Розроблені алгоритми по реалізації положень для витратного підходу з визначення вартості дорожніх робіт та послуг;

1.2 Внесені чинні показники для визначення витрат;

1.3 Перелік Інших витрат та Глав приведено у відповідність до Додатку 11 Методики;

1.4 Надана можливість формування нових вихідних документів:

- Відомість обсягів робіт (BоQ) (Додаток 1 до Методики),

- Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики).

Для цих документів передбачений сервіс ОВД (оформлення вихідних документів), за допомогою якого можна керувати заповненням та оформленням цих документів.

Крім того, додана нова ознака «Друк Відомість обсягів робіт (BоQ) із зазначенням цін». Якщо ця ознака встановлена в підсистемі КД, то у Відомості друкується вартість прямих витрат за одиницю та загальна вартість прямих витрат по позиції. Якщо ознака встановлена у підсистемі ДЦ або ПД, то у відомості зазначається вартість за одиницю та загальна вартість, що визначені за УПВ.

1.5 Форми існуючих вихідних документів приведено у відповідність до тих, що наведені у додатках Методики.

 

Для розрахунку вартості дорожніх робіт та послуг під час складання інвесторської кошторисної документації необхідно в реквізитах будови типу «будівельні роботи» вибрати 7 блок настройки «Дорожні роботи та послуги (згідно Методики, затвердженою Наказом Міністерства інфраструктури України № 753 від 7.10.2022)». В списку будов така будова буде мати позначку «ДР», що вказує на розрахунки за дорожньою Методикою.

Так як Методикою передбачено визначення вартості дорожніх робіт та послуг під час складання тендерних пропозицій лише з використанням УПВ (укрупнених показників вартості), то при створенні будови в підсистемі Договірна ціна в реквізитах необхідно вибрати тип ДЦ - тверда, метод розрахунку – за укрупненими показниками вартості і в параметрах для розрахунку за укрупненими показниками вартості встановити ознаку «Дорожні роботи та послуги». Така будова, так само, буде мати позначку «ДР».

Позначка зберігається при перенесені будови в інші підсистеми та при виведенні-уведенні інформаційних моделей.  

В підсистемах КД і ДЦ можна як встановлювати, так і відмовлятися від розрахунків, що відповідають положенням Методики, а в підсистемі ПД – ні.

Більш детальний опис щодо використання УПВ при розрахунках вартості в будовах ДР наведений у документі Довідки «Визначення вартості будівництва з використанням УПВ».

Примітка:

- Блоки настройки та показники, що відповідають попереднім нормативним документам з визначення вартості дорожніх робіт та послуг, залишені для можливості збереження раніше створених будов. Вони відмічені текстом: «скасовано» і будуть видалені у новій редакції.

- Так як для обміну даними, щодо визначення вартості дорожніх робіт та послуг, необхідна зміна формату ІБД, то пункт виведення файлів ІБД для будов ДР тимчасово заблокований. Після розробки та узгодження нового формату ІБД з усіма учасниками, обмін даними по будовам ДР буде відновлений.

 

 1. Назва підсистеми «Регіони» змінена на «База цін». База цін складається із:

- База цін ресурсів,

- База цін робіт.

Загальні принципи роботи із Базою цін та її файлами такі самі, як і з Регіонами у попередніх редакціях.

 

 1. Реалізована наступна черга задач при визначенні вартості з використанням УПВ:

 

3.1 Надана можливість окремого врахування інших витрат у складі ДЦ. Це доцільно робити для тих витрат, розмір яких визначається і обґрунтовується кошторисним розрахунком та не може бути врахований у складі УПВ (наприклад, кошти на відрядження).

 

3.2 Надана можливість вибору та застосування в будові певного файлу із Бази цін робіт.

 

3.3 В цінах будови УПВ та ДР (в підсистемі ДЦ) доданий пункт «Укрупнені показники вартості». За цим пунктом відкривається екран, в якому зібрані і згруповані за пошуковим образом усі позиції із власними значеннями УПВ і складовим на одиницю виміру та на кількість. В екрані передбачена можливість для редагування значень УПВ в цілому для усіх позицій з однаковим шифром або вибірково. Крім того, в цьому екрані можна копіювати задані Користувачем значення УПВ у файли Бази цін робіт.

 

 3.4 Надана можливість формування вихідного документа «Підсумкова відомість укрупнених показників вартості робіт».

 

3.5 Якщо в підсистемі ДЦ в реквізитах будови УПВ або ДР значення ризиків, податків або окремих інших витрат були внесені «в лоб», а будова складається із декількох об’єктів, то при перенесені в підсистему ПД ці значення розподіляються пропорційно по об’єктах. В процесі перенесення програма дасть відповідне повідомлення. В подальшому Користувач може в підсистемі ПД самостійно змінити запропоноване розподілення в реквізитах на рівні будови.

 

3.6 Уточнено розрахунок ризиків. Із бази нарахування виключені прибуток, адміністративні витрати та інфляція.

 

 1. В підсистемі ПД на рівні будови доданий пункт «Перенесення в ДЦ». За цим пунктом відбувається створення однієї будови в ДЦ з відповідним найменуванням і одночасним перенесенням у неї всіх об’єктів із підсистеми ПД. При виконанні цього пункту є можливість визначити види обсягів, що переносяться, та спосіб урахування витрат. Якщо будова складається із декількох об’єктів, то обов’язково необхідно визначити основний об’єкт та режим перенесення цін ресурсів Користувача. За основним об’єктом приймаються: склад інших витрат, параметри для їх розрахунку та цінове оточення для розрахунку прямих витрат в будові, що утворюється в підсистемі ДЦ.

Примітка: таке перенесення можливе для будов, які не містять тимчасову НДІ і складаються із об’єктів з однаковим способом урахування ресурсів.

 

 1. При створенні додаткового об’єкту в підсистемі ПД передбачена можливість вибору способу урахування витрат ресурсів.

 

 1. При копіюванні об’єктів або локальних кошторисів передбачена можливість збереження значень числових параметрів, які були прийняті за замовчування. Для цього в екран вибору режимів копіювання доданий відповідний пункт. Наприклад, на рівні будови, ЗВІДКИ копіюємо, було задане власне значення для Н15. Таким чином, для об’єктів цієї будови це значення встановлюється за замовчуванням. В будові, КУДИ відбувається копіювання, Н15 має інше значення. Якщо при копіюванні встановити ознаку «Врахувати припустимі числові параметри, що діють на суб’єкт за замовчуванням», то після копіювання в цьому об’єкті збережеться власне значення Н15.

 

 1. Доданий режим переміщення позицій у НДІ Користувача. Для переміщення в екрані НДІ Користувача необхідно:

І. Увійти в режим виділення, вибравши відповідний пункт меню "Почати виділення" або натиснувши гарячу клавішу [Ins].

ІІ. Кліком миши або натисканням [Spacebar] позначте галочкою хоча б одну позицію.

ІІІ. Не завершуючи режим виділення, Користувач може за допомогою відповідного пункту меню або натисканням поєднання гарячих клавіш [Ctrl] + [F6] вибрати нове положення для зазначених позицій, обравши або створивши відповідні назви (Збірник, Розділ, Підрозділ та Групу), а також вказавши належність позицій, що переміщуються (свої/чужі).

 

 1. Ім’я файлів OUTBOX за замовчуванням в підсистемі ПД формується у форматі: номер будови_номер періоду_номер об’єкта. Такий формат забезпечує більш зручне та системне виведення даних по будові, що складається із декількох об’єктів.

 

 1. У сервіс «Специфікація до об’єкту будівництва» додано:

9.1 Уведення-виведення інформаційної моделі Специфікації.

9.2 Можливість визначати кількість для виділеної групи позицій локального кошторису за певним рядком із Специфікації. Для цього необхідно після виділення необхідної групи позицій звернутися до пункту «Задати кількість для виділеної групи позицій» в Параметрах.

9.3  В основних Ознаках будови доданий новий пункт «Створення інформаційної моделі без Специфікації».

9.4 Передбачена можливість формування та друку вихідного документа «Специфікація до об’єкту будівництва».

 

 1. В підсистему Довідка додана Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Оновлені описи «Визначення вартості з використанням УПВ» та «Специфікація до об’єкту будівництва». Крім того, в будовах ДР є кнопка переходу до тексту Методика в екранах локального кошторису та певної Іншої витрати.

 

 1. Реалізована можливість розробки документів Користувача з внесенням реквізитів, що формуються в будовах УПВ. Відкритий доступ до переліку документів Користувача в екрані «Вихідні документи» для будов УПВ та ДР.

Крім того, у якості прикладу, в папку ImDocUse доданий файл def_akt_dr.imdp, який відповідає формі Дефектного Акту для доріг (Додаток 2 до Методики).


Останні новини
Copyright  © 1994 - 2024 Всі права захищені   "НВФ "АВК Созидатель"